Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν φροντιστές, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φίλοι του Συλλόγου.  Κατά συνέπεια η συμμετοχή των ληπτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βρίσκεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Πράσινης βίβλου για τη Ψυχική Υγεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΨΥ Πάτρας:

Χριστίνα Μπίκου: Πρόεδρος

Ιωάννης Χριστόπουλος: Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Χαραμίδης: Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Μπούμπουκα: Ταμίας

Kατερίνα Λαμπροπούλου: Αν. Γενικός Γραμματέας

Μαρία Παπανικολάου: Αν. Ταμίας

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης: Έφορος

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus